Värdegrund

Baskunskaper 

På vår skola vill vi ge eleverna mycket goda baskunskaper och stabila grunder inför sina fortsatta studier. Om en elev börjar hos oss i förskoleklass och får hjälp av våra professionella pedagoger kan vi till och med garantera att ditt barn kan läsa när det går ut år 1 hos oss.

För att ge våra elever den bästa tänkbara undervisningen strävar vi efter att möta varje elev på dess individuella kunskapsnivå. I vår webbtjänst UNICUM, kan man följa varje enskild elevs kunskapsmässiga utveckling. Denna länkas samman med de betyg och skriftliga omdömen eleverna får.

Många barn lär sig bättre genom ett laborativt och konkret arbetssätt. Vi erbjuder därför våra elever möjlighet att lära sig genom att använda alla sina sinnen.


Hälsa

Att må bra är viktigt om man ska orka arbeta i skolan. Kunskap om hälsa är i sig självt också en viktig livskunskap. 

Färska siffror från barnhälsovården visar att Skärholmens 4-åringar är de mest överviktiga i länet. Vi vill ta vårt ansvar och hjälpa våra elever till god hälsa. Vi har Skol IF som ordnar olika idrottsaktiviteter för eleverna och skolans fantastiska fotbollsplan med konstgräs gör det möjligt att satsa extra mycket på just fotboll. Vi erbjuder även våra mellanstadieelever möjligheten att delta i vår kostnadsfria fotbollsskola tre eftermiddagar i veckan.Grönområdet runt skolan gör det naturligt att leka och röra sig där.  
 
Den psykiska hälsan är minst lika viktig. Vi har en trygghetsgrupp samt personer anställda som arbetar förebyggande och upprätthåller den viktiga tryggheten på skolan.
 
Allt med syftet att våra barn i skolan ska må bra!
 
Värderingar                                            

 

Skolans värdegrund utgår från FN:s barnkonvention och deklaration om de mänskliga rättigheterna och följer LGR 11. Skolan har gemensamma ordningsregler som tagits fram i samråd med elever-pedagoger-och skolledning. Samhällets regler och lagar gäller på samma sätt som i samhället i övrigt. Sociala missförhållanden överlämnas till Socialtjänsten och kriminella handlingar överlämnas till Polisen. Våra barn har rätt till en lugn och trygg tid i skolan. Skolan ingår sedan några år tillbaka i ett framgångsrikt förebyggande projekt vid namn BIR (Barn I Riskzon). Här samarbetar skola-fältare-fritiden- och polis.
 
Priser
 
Skolan belönades år 2007 med ett Skolornas Fredspris av Emmerichfonden för arbetet med likabehandling och mot rasism. Till vår glädje fick vi pris även år 2008,2009 och 2013
Vi är tacksamma för att arbetet med att skapa trygga förhållanden för våra barn har fått denna fina uppmärksamhet fyra år