Elevhälsa

Elevhälsan

Västerholms friskola har två skolsköterskor. Lina, som arbetar 100% och Eva som arbetar 20%. Vår främsta uppgift är att verka förebyggande och vi fortsätter arbetet från barnhälsovården (BVC). Vi följer elevernas utveckling, bevara och förbättra deras fysiska och psykiska hälsa samt verka för sundare levnadsvanor. Skolsköterskan och skolläkaren har samma tystnadsplikt som gäller inom hälso- och sjukvården. Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan.


Det förebyggande arbete som vi arbetar med under elevens skolgång i grundskolan är följande:

FSK

Längd- och viktundersökning. Motorisk kontroll. Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR). Hälsoundersökning av skolläkaren.


År 1

Syn- och hörselundersökning


År 2

Längd- och viktundersökning


År 4

Hälsosamtal (inkl. längd, vikt, rygg- och synundersökning)


År 5

Vaccin mot HPV (flickor)


År 6

Längd, vikt- och ryggundersökning


År 8

Hälsosamtal (inkl. längd, vikt, rygg- och synundersökning)

Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (DTP, för elever födda år 2002 och senare)
Utöver detta utför vi enklare sjukvårdsinsatser samt telefonrådgivning. Vi sitter även med i skolans elevhälsoteam (EHT).


Ni är alltid välkomna att kontakta oss!


Ulrika Jernström

070-7100568

ulrika.jernstrom@friskola.com


Shirin Aman-Ali

072- 1562573

shirin.aman.ali@friskola.com
Comments