Sveriges Bästa SkolmatVästerholms Friskola är med i White Guide Junior.

Sverige är ett av få länder i världen med fri skolmat. Det är en unik rättighet, men samtidigt en skyldighet. Det är ett uppdrag som vi tar på allvar. Det handlar inte om att servera slentrianmässigt kost som intas i en glädjelös bespisning, utan om att laga mat med kärlek som serveras i en välkomnande restaurang där matgästen är i centrum varje dag.

Västerholms Friskola är en av 30 skolor i Sverige som är nominerad i kategorin Årets Skolrestaurang 2015. Läs mer på White Guide Junior

I Skärholmen i södra Stockholm ligger Västerholms Friskola, en skola med 750 elever och en stor personalstyrka. Björn Bondesson är skolans kökschef. En kökschef som lägger stort fokus på alla delar som tillsammans bildar en bra helhet. Det har bidragit till att han under de senaste tre åren utvärderat skolmåltidens kvalitet med SkolmatSveriges verktyg. När vi tittar på skolans resultat för läsåret 2013/14 kan vi se att man presterade bra i varje kategori - något som tyder på ett helhetstänk.

– Jag vill att det ska bli en så bra måltidsupplevelse för eleverna som möjligt och måltidsmiljön är jätteviktig, säger Björn. Jag försöker få ihop det till en bra helhet, hela vägen fram till diskinlämningen.

Läs hela artikeln här

Läs mer om Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv här

Comments