Profiler‎ > ‎

Entertainment

Är du kreativ och vill fördjupa dig inom musik, dans och drama?
Du lockas av att stå på scen och/eller är nyfiken på arbetet runt omkring.
Inom profil Entertainment får du använda din kreativa förmåga och tillsammans med gruppen utmanas du att skapa.


Utbildningsinnehåll


Inom ramen för Entertainment arbetar vi med många olika uttrycksformer. Du får möjlighet att fördjupa dig inom dans, sång, teater, manus, kostymdesign, scenografi, film, ljus och ljud. Stor vikt läggs på att utveckla förmågan att samarbeta i stor grupp.


Undervisningen omfattar 2 lektionspass/vecka á 60 min under hela läsåret. Under varje termin sätter vi upp en ny produktion som visas upp för hela skolan vid terminsslut och öppethus.
Möten med branschfolk
Du och dina kamrater kommer att träffa personer med erfarenhet inom Entertainment. Genom att ta del av andras erfarenheter kan vi alla utvecklas.
Tillsammans inom Entertainment planerar ni och genomför studiebesök på någon av alla scener som vår huvudstad har att erbjuda.

Comments