Profiler

Undervisningen omfattar 2 lektionspass/vecka á 60 min under hela läsåret. Fotbollsprofil är valbart from år 7Fotbollsprofil
I profil Fotboll utbildar vi eleverna i spelteknik, förståelse för anfalls- och försvarsspel,
fysisk träning och näringslära. Eleverna får även insikt i domarskap och ledarskap.