Pedagogik‎ > ‎

ModersmålEleven som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:
 • Språket är elevens dagliga umgängesspråk
 • Eleven har grundläggande kunskaper i språket


Vi på Västerholms Friskola tycker att modersmål är viktigt för elevens utveckling och satsar på att anställa egna erfarna och utbildade modersmålslärare. I dagsläget har vi egna modersmålslärare i följande språk:

 • Arabiska
 • Assyriska
 • Dari
 • Engelska
 • Franska
 • Grekiska
 • Kurdiska Sorani
 • Persiska
 • Ryska
 • Somaliska
 • Spanska
 • Syrianska
 • Tamil
 • Turkiska

Lärare i övriga språk hyr vi in från språkcentrum.


Vi ser fram emot att anställa fler modersmålslärare i övriga språk.

Comments