Historik
 
Vi var en av åtta skolor i Stockholm som var pilotskolor för datoranvändning i skolan. Redan 1995 hade vi bredband och började utrusta skolan med datorer. Sedan dess har vi förstås fått bättre bredband och vi följer utvecklingen på IT-området för att vara uppdaterade med såväl kunskap som material.
 
Vi har datorer i klassrum och grupprum från förskoleklass och upp till år 9. På mellanstadiet och högstadiet har vi också datasalar. Vi har en specialpedagog som särskilt följer utvecklingen av pedagogiska program och kan köpa in sådan mjukvara som behövs för att tillgodose barnens individuella behov. Vi följer med stort intresse utvecklingen på skoldatasidan och utvecklar successivt vårt bestånd av datorer.
 

Före IT