Pedagogik‎ > ‎

Eftis

EFTIS - fritidsklubbsverksamheten på Västerholms friskola


En viktig del av barnens vardag är fritiden. Fritiden ger barnen erfarenheter och kunskaper baserat på sådant som intresserar dem. Fritidens betydelse för barn är inte bara engagerande och stimulerande aktiviteter utan också social samvaro och rekreation.

Eftis är en del av skolbarnsomsorgen riktad till barn i åldern 10-12 år. Syftet är att ge barn en fast punkt, trygghet, möjligheter till aktiviteter, att träffa kompisar samt en vuxen att vända sig till, utan att inskränka på barnens ökade behov av frihet. Eftis är öppet efter skoltid, måndag till torsdag, fram till kl.17.


Eftis uppgift

En meningsfull fritid formas utifrån barnens behov, intresse och erfarenheter. Stor vikt läggs på barnens eget ansvar för att utveckla ökad självständighet samtidigt som vuxenstödet finns kvar.

Kompetent och engagerad personal möjliggör ett bra socialt klimat där alla barn kan känna sig välkomna, trygga och accepterade.

På Eftis erbjuder vi, förutom förutsättningar för fri lek, dagliga ledarledda aktivteter, tillgång till läxhjälp samt olika teman veckovis.

Varje dag serveras frukt eller annat alternativ till lättare mellanmål.


Eftisverksamheten är avgiftsbelagd och ligger i nuläget på 300 kr i månaden.


Våra lokaler

Vår verksamhet utgår ifrån Cafeterian, uppehållsrummet och biblioteket på högstadiet på Västerholmsskolan. Vi har även tillgång till skolans övriga lokaler, såsom gymnastiksal, aula och bildsalar samt utemiljön som möjliggör ett brett aktivitetsutbud. Ingången är på nedre markplan, precis intill den stora konstgräsplanen.


Medbestämmande

Varje månad ges barnen på Eftis möjlighet att påverka sitt fritidsutbud och verksamhetens utformning. Vi kallar till Eftis-råd där barnen får lägga fram synpunkter och önskemål som vi försöker anpassa Eftis efter i den mån förutsättningarna tillåter.


Trivselregler

  • Barnet ansvarar själv för närvaron genom att kryssa i närvarolappen vid ankomst och hemgång.

  • Barnet måste själv hålla koll på sina saker så som mobiltelefoner, väskor, jackor, leksaker.

  • Barnet måste ta ansvar för sina handlingar.

  • Barnen ska visa varandra hänsyn och respekt. Viktigt att alla får vara en och inga fula ord får användas. Det är nolltolerans vid bråk.

  • Det är viktigt att man plockar undan efter sig innan man lämnar Eftis.


Vi som jobbar med Eftis

Om ni behöver komma i kontakt med ert barn under Eftis-tid eller om ni har allmänna frågor så går det bra att höra av sig till personalen på kontaktuppgifterna nedan.


Arni Steingrimsson        arni.steingrimsson@friskola.com     072-156 31 54

Darya Faek                    darya.faek@friskola.com                 070-953 26 06

Kailash Singh                 kailash.singh@friskola.com             072-156 25 79

Comments