Pedagogik‎ > ‎

Dans i skolan


Dans i skolan
 
På Västerholms friskola får alla elever möta dansen som konstform i skapandet, med en stärkt självkänsla och en kroppslig yttrandefrihet. Skolan är en viktig plats för elevens språkutveckling och dansen är ett komplement till den vanliga klassrumsundervisningen. Med hjälp av dansen utvecklar eleverna sina kunskaper i det svenska språket. Danslektionen är ett ämne som de nyanlända eleverna kan anamma direkt då instruktionerna sker genom kroppen. Eleverna får möjlighet att se, höra och göra, vilket stärker inlärningen och självförtroendet.

Danslektionerna är nivåanpassade och alla elever kan vara med. Under danslektionen får eleven möjlighet till eget utövande och skapande, vilket gör att alla barn lyckas med dansens moment. Alla barn har ett eget uttryck och tillåts under danslektionen få ut både kreativitet och fantasi på den nivå de själva befinner sig. Dansen som uttrycksform har varit ett relativt oprövat språk i skolan. Men vi kan nu se att dansen är ett viktigt komplement när eleverna ska tillägna sig kunskap.
 


Comments