EN-TILL-EN  -  Vår väg till framtiden!
en dator – en elev


Västerholms Friskola var en av åtta skolor i Stockholm som var pilotskolor för datoranvändning i skolan. Redan 1995 hade vi bredband och började utrusta skolan med datorer. Sedan hösten 2011 förser vi alla elever i år 4-9 med personliga iPads att använda som ett verktyg i elevernas lärande i skola och hem. 

Hösten 2016 kommer vi gradvis att övergå från iPads och Macbooks till Chromebooks för att ytterligare anpassa de enheter vi förser våra elever med. Eleverna kommer fortsätta att jobba i molnet och använda Googles läromedel. Första året kommer år 4 samt år 7 tillhandahålla Chromebooks. Nytt för i år är även att vi infört programmering i Teknikundervisningen.

Västerholms Friskola arbetar på olika sätt med att stödja utvecklingen av elevernas lärmiljö med syfte att öka måluppfyllelsen.

En central del i satsningen är kompetensutveckling för pedagoger
  • TÄNK OM i samarbete med Rektorsakademin med fokus på förändring, utveckling och lärande i En-till-En miljö
  • SMART Certifierat utbildningsprogram i samarbete med Netsmart
  • Vi har en specialpedagog som särskilt följer utvecklingen av pedagogiska program för att tillgodose barnens individuella behov.
Västerholms Friskolas satsning på IT ligger helt i linje med Skolverkets arbete med att lyfta fram och formulera digital kompetens som en av framtidens fyra prioriterade grundkompetenser tillsammans med förmågan att läsa, skriva och räkna. Skolverkets arbete har i sin tur sin grund i det fjärde av EU:s åtta, för framtiden prioriterade nyckelkompetenser för livslångt lärande, ”Digital kompetens”.
iPad-projekt i år 6
Våren 2014 gjordes ett stort läs och skrivprojekt som gick ut på att barnen skulle skriva böcker på sina iPad's. 

Böckerna publicerades sedan på internet så att vänner och föräldrar hade möjlighet att se vad eleverna skapat i skolan. 

Projektet var mycket lyckat. 

Ny innovativ undervisning
Med våra SMART Board skapar vi ny innovativ undervisning och där eleverna får hjälp till helt nya undervisningsmetoder. För den som får använda en SMART Board är det lätt att förstå vilket hjälpmedel det handlar om. Föreställ er en pekskärm på 1,5 gånger 2 meter. På den kan eleverna rita och allt görs med färgpennor eller fingrarna. När du ritar med pennorna fastnar inte färgen på tavlan utan syns enbart på bilden som projiceras på tavlan.

Fantastiskt hjälpmedel
Elevernas intresse för undervisningen ökar och lärarnas undervisning blir mer effektiv och pedagogisk. Lektionsmaterial som görs på datorn kan också mycket lättare uppdateras till aktuell information samt enkelt återanvändas. Med datorer kopplade till internet kan vi blixtsnabbt plocka ner material och kartor från hela världen som körs direkt på SMART Boarden.

SMART-Diplomerad skola
Pedagoger från låg- och mellanstadiet genomgick 2011 en extern utbildning som utgav starten för Västerholms titel som SMART-diplomerad skola. Idag använder alla arbetslag SMART boards i undervisningen. 

 


Rast i Café 9:an med elever från år 9.
  Framtidens lärande är här och nu!
Med En-till-En har eleverna bättre kontroll på sitt material vilket bidrar till bättre arbetsro och fokusering på uppgifterna. Våra pedagoger behöver aldrig lägga tid på att kopiera upp nya instruktioner till eleverna. En bärbar dator gör
undervisningen roligare, större variationsrikedom och de olika sätten att redovisa har ökat märkbart. Detta medför att eleverna tycker att det de gör känns mer meningsfullt och de blir stoltare över sitt arbete. Eleverna har alltid tillgång till Internet och kan snabbt söka ny och uppdaterad information. En-Till-En ger även större möjligheter att individanpassa undervisningen.

Alla klassrum har fasta projektorer

Med fasta projektorer och högtalare i varje klassrum kan våra pedagoger använda egna presentationer vid genomgångar eller framför allt låta eleverna använda bild, video och ljud vid redovisningar och inlämningsarbeten. Med program som Garage Band kan våra elever göra musik med riktiga instrument och i iMovie redigera sina filmer.

Skolarbeten i molnet
Med Google docs kan våra elever arbeta tillsammans inte bara i skolan utan vart som helst i världen. Genom att arbeta tillsammans och redigera/kommentera varandras texter ges möjlighet att diskutera och reflektera över lärarens och klasskamraters kommentarer.

Alla våra elever ges samma möjlighet
Eftersom alla elever har en egen enhet och eleverna tar med sig datorn hem efter skolan har skolarbetet i stor utsträckning även flyttat utanför skolans väggar, något som vi tror kommer att ge effekt på sikt och en stor fördel för eleverna när de ska vidare på gymnasiet.