Anmälan till huvudman

Hur kan vi förbättra Västerholms Friskola?


Västerholms Friskola vill bli en ännu bättre skola. Därför är det viktigt för oss att och veta vad du tycker är bra och dåligt?

Vad skulle du vilja ändra på?

Skriv ner dina synpunkter, beröm, klagomål eller förslag på förändring . Dina åsikter kommer att användas som en del i vårt arbete att förbättra Västerholms Friskola. Observera att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter överklagande av myndighetsbeslut.

Vad händer med din synpunkt?

Enligt 4 kap. 8 § SkolL kommer dina synpunkter kommer att behandlas och följas upp av vår huvudman.

Uppger du namn och kontaktuppgifter är vår ambition att du ska få ett svar inom fem arbetsdagar.

Tack för din hjälp!


Comments