KRAV-certifierad verksamhet

Version 1.0 - 2017-03-13
KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat.

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekololgisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.


Med KRAV-märkt mat påverkar du hur andra har det på jobbet.


KRAV ställer krav på att arbetsvillkoren ska vara godkända. Det gäller inte bara bönder, utan alla led i hela kedjan, från jord till bord. Och en viktig bonus i sammanhanget är att den som jobbar med KRAV-godkänd produktion slipper utsättas för giftiga bekämpningsmedel till vardags.


KRAV har särskilda regler för socialt ansvar som gäller i Sverige. På det KRAV-certifierade företaget i Sverige ska grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och svensk lagstiftning om arbetsvillkor och den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna ska följas. Det gäller för alla som arbetar i den KRAV-certifierade verksamheten.


Vår restaurang är KRAV-licensierad i kategori 1. Det betyder att 25% av våra varuinköp eller minst 15 produkter är KRAV-märkta. Dessutom måste våra rengöringsmedel och diskmedel vara KRAV-märkta eller motsvarande, till exempel Svanen.


Våra mål är att öka andelen KRAV-märkta inköp till 50% fram till år 2020.“Som skola tycker vi att det är extra viktigt att visa våra barn att vi tar ansvar för kommande generationers möjligheter att ta del av ett friskt jordklot.”


Comments