Kostpolicy

Version 1.0 - 2017-03-13

Vår kostpolicy ligger till grund för vår verksamhet. Dokumentet ska vara till hjälp för våra gäster, deras föräldrar, medarbetare och pedagoger.


Verksamhetens högst prioriterade mål är att följa de lagar och riktlinjer som kontrollerar och styr vår verksamhet, skollagen, arbetsmiljölagen och livsmedelslagen.


Skollagen reglerar att maten ska vara avgiftsfri och näringsriktig. Innebörden av begreppet näringsriktig styrs av bland annat livsmedelsverkets riktlinjer som vi följer.


Ett lika högt prioriterat mål är att servera säker mat. Alla våra gäster ska känna sig säkra med att vi arbetar med god livsmedelshygien och noga följer alla bestämmelser som finns på området. Under begreppet säker mat sorterar även den allergikost vi har på skolan. Våra allergiska barn ska känna sig helt säkra på att rätt råvaror används till just deras mat.


I så lång utsträckning som möjligt ska gästen vara i fokus.


Det ska alltid finnas ett vegetariskt alternativ till lunch som är tillgängligt för samtliga gäster.


Matlagningsmetoder och livsmedel som bidrar till en hälsosammare mat ska prioriteras. Säsongsanpassad meny och KRAV-märkta råvaror ska prioriteras enligt särskilda uppsatta mål.


Tiden mellan tillagning och servering ska vara så kort som möjligt för att bevara näringsinnehåll och smak.


Varje dag ska ett varierat salladsbord med minst sju komponenter finnas. Vidare ska det dagligen finnas D-vitaminberikad mjölk samt knäckebröd och två olika sorters smör/margarin.“Tillsammans skapar vi en trygg och social gemenskap i matsalen”

Comments