Webbtjänster


 
Adela är vår webbtjänst för schema och frånvarorapportering.

 Sveriges största webbtjänst för mål, IUP, dialog, dokumentation och kvalitet.
 
https://sites.google.com/a/friskola.com/start/prov-m-m

Vår egen webbtjänst för prov och läxor.
 
Vår webbtjänst för Digitala läromedel på riktigt.
 
 
Vår webbtjänst för läxhjälp och undervisning som levererar resultat.Webbundersökning åk F, 1 och 3Comments