Blanketterna är avsedda för utskrift. Du behöver Adobe Reader för att kunna skriva ut dem. 

Ansökan om plats i skolår 1 - 9 
Här finns en länk till en blankett som du kan fylla i direkt på din skärm. Ansökan om plats i skolår 1 - 9 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
Inför flytt behöver barnets klasslärare eller mentor meddelas och en skriftlig anmälan av adressändring ska lämnas till skolans reception.    1408 kB v. 1 22 juni 2016 00:57 Emelie Bondesson
Ċ
Visa Ladda ned
Föräldrar kan ansöka om ledighet för sitt barn. Om ledigheten avser mindre än 3 dagar kan klasslärare eller mentor bevilja, om ansökan gäller längre tid krävs rektors medgivande. Ansökan lämnas alltid till klasslärare eller mentor, även om ledigheten avser längre tid än 3 dagar.   1324 kB v. 1 24 feb. 2017 01:12 Emelie Bondesson
Ċ
Visa Ladda ned
BOTKYRKA - Om du vill ansöka om plats i fritidshem behöver vi två blanketter, både Ansökan och Inkomstuppgift. För barn som är 6 - 9 år kan föräldrar ansöka om plats i fritidshem. Verksamheten pågår mellan kl. 06.30 och 18.00 måndag till fredag, öppet även under loven. Ansökan om plats i fritidshem Maxtaxa används och vi har samma regler som kommunala skolor. Mellanmål serveras varje dag och på loven serveras även lunch. För att avgiften ska bli rätt behöver vi en inkomstuppgift tillsammans med ansökan.    94 kB v. 1 22 juni 2016 01:02 Emelie Bondesson
Ċ
Visa Ladda ned
HUDDINGE - Om du vill ansöka om plats i fritidshem behöver vi två blanketter, både Ansökan och Inkomstuppgift. För barn som är 6 - 9 år kan föräldrar ansöka om plats i fritidshem. Verksamheten pågår mellan kl. 06.30 och 18.00 måndag till fredag, öppet även under loven. Ansökan om plats i fritidshem Maxtaxa används och vi har samma regler som kommunala skolor. Mellanmål serveras varje dag och på loven serveras även lunch. För att avgiften ska bli rätt behöver vi en inkomstuppgift tillsammans med ansökan.    54 kB v. 1 22 juni 2016 01:02 Emelie Bondesson
Ċ
Visa Ladda ned
HUDDINGE - När barnet ska sluta på fritidshemmet behöver vi en uppsägning av platsen. Det är en månads uppsägningstid och tiden räknas från den dag som blanketten lämnas till skolan.   108 kB v. 1 22 juni 2016 01:02 Emelie Bondesson
Ċ
Visa Ladda ned
Om du vill ansöka om plats i fritidshem behöver vi två blanketter, både Ansökan och Inkomstuppgift. För barn som är 6 - 9 år kan föräldrar ansöka om plats i fritidshem. Verksamheten pågår mellan kl. 06.30 och 18.00 måndag till fredag, öppet även under loven. Ansökan om plats i fritidshem Maxtaxa används och vi har samma regler som kommunala skolor. Mellanmål serveras varje dag och på loven serveras även lunch. För att avgiften ska bli rätt behöver vi en inkomstuppgift tillsammans med ansökan.    644 kB v. 1 22 juni 2016 01:00 Emelie Bondesson
Ċ
Visa Ladda ned
STOCKHOLM - Om du vill ansöka om plats i fritidshem behöver vi två blanketter, både Ansökan och Inkomstuppgift. För barn som är 6 - 9 år kan föräldrar ansöka om plats i fritidshem. Verksamheten pågår mellan kl. 06.30 och 18.00 måndag till fredag, öppet även under loven. Ansökan om plats i fritidshem Maxtaxa används och vi har samma regler som kommunala skolor. Mellanmål serveras varje dag och på loven serveras även lunch. För att avgiften ska bli rätt behöver vi en inkomstuppgift tillsammans med ansökan.    606 kB v. 1 22 juni 2016 01:03 Emelie Bondesson
Ċ
Visa Ladda ned
STOCKHOLM - När barnet ska sluta på fritidshemmet behöver vi en uppsägning av platsen. Det är en månads uppsägningstid och tiden räknas från den dag som blanketten lämnas till skolan.   526 kB v. 1 22 juni 2016 01:03 Emelie Bondesson
Ċ
Visa Ladda ned
  1333 kB v. 1 24 feb. 2017 01:14 Emelie Bondesson
Ċ
Visa Ladda ned
Barnen är välkomna att börja i förskoleklass det år de fyller sex år. Verksamheten finns i skolan och pågår från kl. 8 till kl. 13. Barnen får lunch i skolan. Den som önskar fritidshem efter skoltiden gör ansökan på särskild blankett, se Ansökan om plats i fritidshem.   1429 kB v. 1 22 juni 2016 01:00 Emelie Bondesson
Ċ
Visa Ladda ned
Ansökan om plats i skolan. Fyll i och skriv ut denna blankett och ta med den till skolan.   2866 kB v. 1 22 juni 2016 01:04 Emelie Bondesson
Ċ
Visa Ladda ned
Inför skolbyte behöver barnets klasslärare eller mentor meddelas och en skriftlig anmälan av skolbyte ska lämnas till skolans reception.     1322 kB v. 1 22 juni 2016 01:05 Emelie Bondesson