Idrott

 

Som elev på vår skola har du tillgång till basketplan utomhus, grusplan för fotboll, gymnastikhall, två moderna upprustade idrottshallar samt en egen konstgräsplan på högstadiets skolgård. Konstgräsplanen fick nytt konstgräs och ett helt nytt underlag sommaren 2008. Belysningen förbättrades och vi fick två mindre läktare för åskådare. 

Fotboll
På vår skola ger vi våra elever möjlighet att spela fotboll i anslutning till skoldagen. Åk 7-9 erbjuds att spela fotboll morgontid mellan kl:08:00 - 09:00 och åk 4-6 erbjuds fotbollsträning tre eftermiddagar i veckan mellan kl:15:00 - 16:00. Ansvarig för vår fotbollssatsning är Kaj Andersson som är en välmeriterad samt utbildad fotbollstränare. Dagligdags är Kaj en av våra idrottslärare.  

Det som krävs för att få börja i en fotboll är att man har minst godkänt i basämnena, matematik, svenska och engelska.
 
 
Högstadiets skolgård


Fritidsgrupp på ängen