Skolans historia


De första bostäderna i Skärholmen stod färdiga 1965 och behovet av en skola var stort. Man satte då upp fyra träbyggnader där Västerholms lågstadium ligger idag. De innehöll en enkel matsal, en liten idrottssal och sju klassrum. Husen 
skulle stå i högst 10 år, men revs inte förrän 1993 och ersattes med nuvarande byggnader. Skolan startade läsåret 1966/1967.  I hörnet av Ekholmsvägen och Vårbergsvägen, där konstverket ”Runstenen” står idag, fanns en grop och i gropen fanns den tidens Skärholmens Centrum. Det var ännu en tillfällig träbyggnad. I ena halvan fanns en bank och i den andra en Konsumaffär. Till skillnad från skolans byggnader revs denna ganska snart.

 

1966 till 1968 hörde Västerholm till Hägerstensåsens rektorsområde och skolans rektor fanns på skolan en förmiddag i veckan.  1968 invigdes Skärholmens Centrum och samma år stod Västerholms och Österholms tegelbyggnader färdiga.  Någon riktig kyrka hade inte hunnit byggas och därför anordnades en kyrkolokal i bortre änden av Västerholms mellanstadiebyggnad. Idag är här uppehållsrum och fritidshem, men lokalen är invigd av biskopen och har använts till både bröllop och dop.

 

1968 skapades Österholms rektorsområde. Rektor och studierektor fanns på Österholmsskolan. Annexskolorna var Lillholmsskolan, Ekholmsskolan och Västerholmsskolan, samtliga låg- och mellanstadieskolor. Österholm var högstadiet dit alla elever fick flytta när de skulle börja sjuan.  Så såg det ut under många år, innan Västerholm 1992 blev egen rektorsskola.

 

Den 8 mars 1999 togs ett beslut i lärarnas konferens att uppdra åt rektor att undersöka möjligheterna att ombilda skolan till fristående skola.  Efter samråd med skolans medarbetare, stadsdelsnämnden och Stockholms Stad, skickades en ansökan till Skolverket och efter att ha hört skolans föräldrar bildades våren 2000 Västerholms Friskola AB.  Friskolans första verksamhetsår var läsåret 2000/2001. Västerholm var då den första större kommunala grundskola som ombildats till friskola i Stockholm.  Läsåret 2006/2007 utökades Västerholm till att även omfatta skolåren 7-9 och tidigare Österholmsskolan blev Västerholms högstadium.
 
 

Kunskapens resa


Skolbyggnader på lågstadiet