En 
riktigt bra skola
I vår skola går ca 815 elever från förskoleklass till år 9. Där möter de 150 medarbetare som gör allt för att skoldagen ska bli så bra som möjligt. 

Det är viktigt för oss att eleverna känner sig trygga när de är i skolan.
 
Från förskoleklass till år 3 går man på lågstadiegården eller på Lillkullen som har en nybyggd lekplats precis utanför. När skoldagen är slut finns fritids i samma lokaler.
 
Mellanstadiet har en egen byggnad där barnen finns från år 4 till år 6. I byggnaden finns också rejäla utrymmen och massor med aktiviteter för eftermiddagsverksamheten. 
Modersmålsundervisning sker under tiden 8.00-9.00 och 15.00-16.00.
 
På högstadiet har vi skapat möjligheter för att elever och vuxna ska kunna mötas även utanför lektionstid. Lärarna kan välja att fika tillsammans med eleverna på café Nian eller spela och samtala i spelhallen eller träffas i skolans grönskande trädgård. På högstadiet finns även ett omfattande bibliotek med cirka 12 000 böcker dit alla skolans barn är välkomna att låna böcker. Biblioteket är bemannat med en lärare på heltid som hjälper till med lån och lästräning. 
 
Vid sidan av trygghet vill vi också satsa extra på skolans miljö. En miljö som präglas av omtanke och är välordnad och prydlig tror vi skapar goda förutsättningar för inlärningen. Det sänder också en signal om att skolan är viktig. På vår skola har vi samlad skoldag vilket innebär att alla elever på mellan- och högstadiet går i skolan 9-15 alla dagar utom fredagar då de går 9-13.30. 
 
För att ytterligare öka trivseln i skolan så bjuder vi alla barn och medarbetare på en enkel frukost varje skoldag.
 
Vi skickar med lunchpaket när barnen är på studiebesök eller utflykter.


Lågstadiegården

Förskoleklass och lågstadiet upp till år 3 har en egen skolgård med låga trevliga skolbyggnader i trä. När skoldagen är slut finns fritids i samma hus.


Skolbyggnader på lågstadiet mot öster.


Skolbyggnader på lågstadiet mot söder.