Aktuellt‎ > ‎

Vi är intresserad av att veta vad du tycker!

skickad 26 jan. 2012 02:04 av Per-Åke Franklind

Under läsåret 2012 arbetar Västerholms friskola med värdegrund. Det betyder att vi inom skolan diskuterar och pratar med varandra och era barn om hur vi ska förhålla oss mot varandra. Vi kommer prata om rätt och fel, våld och mobbning, demokrati och ansvar. Vi är intresserade av att veta vad du tycker! Därför finns ett öppet frågeformulär på denna hemsida där du som förälder kan skriva vad du tycker. I formuläret finns det även möjlighet att anmäla sig till en föräldragrupp som under våren kommer diskutera frågor som rör värdegrunden.


Comments