Aktuellt‎ > ‎

Västerholms Friskolas restaurang är from 2016-05-04 KRAV-certifierad

skickad 9 maj 2016 06:07 av Per-Åke Franklind   [ uppdaterad 9 maj 2016 06:12 ]För att kunna bli KRAV-certifierad måste restaurangen uppfylla KRAV:S villkor, bland annat att endast använda miljövänliga rengöringsmedel samt ett visst antal KRAV märkta produkter. Certifieringen sköts av en oberoende kontroll av certifieringsorgan.

Syftet med certifieringen är att visa omsorg om naturens grundläggande funktioner och global solidaritet. Målsättningen är att bedriva en långsiktig hållbar och ur konsumentens synvinkel förtroendeingivande produktion av livsmedel och andra produkter av hög kvalitet.
Strävan är att i alla led visa omsorg om naturliga förlopp och beteenden samt utforma verksamheten så att:

  • markens och det övriga ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga bevaras och stärks
  • den biologiska och genetiska mångfalden i kulturlandskapet liksom i produktionen skyddas och utvecklas
  • man minimerar användningen av energi och framförallt fossila bränslen och andra icke förnyelsebara naturresurser liksom utsläpp av föroreningar
  • användningen av naturfrämmande ämnen undviks
  • förädling sker med hjälp av utvalda processer som är skonsamma mot såväl natur som produkterna och med ett minimum av tillsatser
  • ekologiska produkter blir tillgängliga för alla konsumenter

Avslutningsvis hoppas vi att vårt aktiva val för en hållbar miljö på lång sikt ska komma våra barn till gagn i framtiden.
Comments