Aktuellt‎ > ‎

Västerholms Friskola godkändes helt utan brister

skickad 7 okt. 2016 01:14 av Per-Åke Franklind   [ uppdaterad 7 okt. 2016 02:08 ]

Vart tredje år kontrolleras skolorna i Sverige av Skolinspektionen. Genom dessa kontroller vill man säkra kvalitén på utbildningarna och se till så att barnen vistas i en bra miljö. 
Nu har Skolinspektionen granskat Västerholms Friskola, och kommit fram till att det inte behövs någon typ av ingripanden på grund av brister.

Engagemanget hos både personal och elever är unikt på Västerholms Friskola. Lärarna gör alla lite mer än att enbart undervisa, de bryr sig om och stöttar alla elever.

Under föregående läsår tog vi många viktiga steg i vårt kvalitetsarbete, men vi behöver utveckla det ännu mer – på alla nivåer – för att säkerställa att de förbättringsåtgärder som sätts in är de rätta och att vi hela tiden når en högre måluppfyllelse.

Vi är stolta men inte nöjda, vi kommer inte att slå oss sig till ro och tappa fart i utvecklingsarbetet bara för att man redan finns bland de allra bästa.

Här hittar du skolinspektions rapport.


Comments