Aktuellt‎ > ‎

Välkommen till ABC!

skickad 23 feb. 2012 03:42 av Per-Åke Franklind

I höstas ledde vi en föräldragrupp ABC, där man får träffa andra föräldrar och där man kan stödja och hjälpa varandra i vissa frågor.

Nu har vi tänkt att starta en ny grupp. Gruppen är till för alla föräldrar på skolan som har barn mellan 3-12 år. Det kommer att vara fyra gruppträffar samt ett uppföljningsmöte. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med och praktiserar hemma, mellan träffarna.
Saker som vi bla kommer att diskutera är hur vi kan förebygga konflikter med våra barn, hur tjat kan minskas, hur undviker vi stressiga situationer och hur vi kan få mer tid med våra barn.

Den första träffen sker onsdagen den 21 mars och därefter:
onsdagen den 4 april
onsdagen den 18 april
onsdagen den 2 maj kl.17.00

Vi träffas i förskoleklassernas lokaler.

Med vänliga hälsningar Camilla och Ann

Anmälan sker til Ann eller Camilla
Camilla tel. 070-710 94 34
Ann tel. 070-710 94 33
Comments