Aktuellt‎ > ‎

Proffsmentor - ett lyckat projekt!

skickad 11 dec. 2015 01:46 av Per-Åke Franklind


Samarbetet med Mentor Sverige har nu kommit till Proffsmentor. Många skolor tar bort prao för eleverna för att det inte ger så mycket. Det är svårt att hitta meningsfulla prao-platser.

Eleverna i år 8 har tillsammans med Proffsmentor och företaget Blue Step arbetat tillsammans. Blue Step har haft föreläsningar om vad som förväntas i yrkeslivet. Hur det går till när man ska ta första klivet in på arbetsmarknaden. Hur skriver man CV, vad förväntas av en arbetssökande, vad kan den arbetssökande ha för förväntningar på företag. Eleverna har fått berätta om sina drömmar och fått fin feedback hur vägen dit kan vara. Blue Step har berättat hur deras förtag fungerar och de hoppas inte se våra elever som kunder i framtiden.


Eleverna har arbetat med många olika uppgifter. Elever har tyckt att det har varit mycket givande att få prata och träffa människor från yrkeslivet. Eleverna fick i uppdrag att göra en marknadsföringsplan. Blue Step föreläste om vad man bör tänka på och sen fick eleverna fritt arbeta i grupp. Blue Step var mycket imponerad av våra elevers kreativa förmåga!


Eleverna fick också i uppgift att sätta ihop en hushållsekonomi där de har flyttat hemifrån och fått sitt först arbete. Vilka fasta utgifter har man? Hur mycket är rimligt att lägga på mat? Om man tar ett lån på en TV, hur lång tid tar det att betala tillbaka och hur mycket har man betalat när TV är betald? Är det okey att ta ett lån för att åka på semester för att sen betala av under flera år? Diskussionerna var intressanta och engagerande, många elever kände efter denna uppgiften att de hade en större förståelse för ekonomi. Nästa vecka ska eleverna redovisa sina resultat när vi avslutar med ett studiebesök på Blue Step.


Detta projekt ingår under Entreprenörskap i skolan som leds av två förstelärare Charlotte Ahlberg och Iraj Shirkhani. Tanken är att bygga upp ett årshjul av studiebesök på olika arbetsplatser från förskola till år 9. Syftet med projektet är att våra elever ska bli mer studiemotiverade, nå bättre kunskaper och högre betyg. Elever behöver tidigt komma ut i arbetslivet för att se hur det fungerar på en arbetsplats och vad som krävs för att man ska kunna få ett jobb. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.
Comments