Aktuellt‎ > ‎

Betyg i alla ämnen från och med årskurs 6

skickad 10 dec. 2012 02:20 av Per-Åke Franklind
'
I grundskolan ska betyg sättas i slutet av varje termin från och med årskurs 6 i alla ämnen som inte har avslutats, utom språkval där betyg sätts från och med årskurs 7.

Elever i åk 6 får betyg i 17 ämnen inkl modersmål
Elever i åk 7-9 får betyg i 18 ämnen inkl modersmål och språkval

Om eleven redan har fått betyg i ett ämne och sedan inte läser ämnet under en termin kan eleven i många fall behålla sitt tidigare betyg. Detta eftersom betygssättning ska bygga på de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen och betyg ska sättas utifrån de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven. Elevens betyg från tidigare termin kan fortfarande representera de kunskaper som eleven vid betygstillfället förväntas ha i ämnet.

T.ex. kommer eleverna i åk 9 att få behålla sitt Kemi betyg från vårterminen i åk 8. Under vårterminen 2013 kommer eleverna i åk 9 att läsa Kemi igen och kan därmed förändra sitt slutbetyg.

I de ämnen som inte läses under höstterminen sätts betyg utifrån de skriftliga omdömen, från den lärare som undervisat i ämnet tidigare. 
Comments